Rozhranie Remote Factory umožňuje správu továrne na diaľku, poskytuje množstvo funkcionalít.
 
Rýchle hľadanie úzkych hrdiel a prípadných porúch v produkcií.
 
 1. Rozhranie zobrazuje farebne stavy zariadení.
  • Priehľadná / Zelená - zariadenie beží, nevyžaduje údržbu
  • Žltá - zariadenie beží, zariadenie potrebuje údržbu
  • Červená - zariadenie zastavilo - vyžaduje okamžitú údržbu alebo výmenu.
 2. Po kliknutí na zariadenie, sa zobrazí jeho karta v repozitári.
  • Karta zariadenia zobrazuje užitočné a široké informácie o zariadení.
  • V zobrazení sa nachádza aj produktivita daného zariadenia.
 3. Prehľad chybovosti produkcie.
Výmena a údržba zariadení.
 
 1. Zariadenia možno pomocou rozhrania vymeniť.
 2. Zaradeniu možno pomocou rozhrania privolať údržbu.
 3. Zariadenia možno z produkcie odstrániť.
Prehľad o produkcií v reálnom čase.
 
 1. Prehľad produkcie za posledné obdobie v podobe grafov.
 2. Rýchle reakcie na nízku chybovosť.