Riešiteľský tím spoločnosti MERCHANT, s.r.o.

 Juhas Peter

 

Ing. Peter JuhásZodpovedný riešiteľ.

Absolvent Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Od roku 2002 pôsobil na mnohých technologických projektoch doma i v zahraničí. Zaujímavé boli projekty implementácie moderných automatizovaných liniek pre sofistikované technológie. Stál pri vzniku spoločnosť MERCHANT, s.r.o. v roku 2008 a v súčasnoti je jej hlavným manažérom. Mal pod patronátom viac ako 300 komplexných projektov v oblasti podnikových informačných systémov, implementácie a správy výrobných procesov Významnou boli aktivity a rozvoje sekcie automatizácie a priemyselnej robotiky. Kde sa mu podarilo vybudvať stabilnú tím i bázu klientov.

 Izsak Peter

 

Ing. Peter Izsák Výskumný a vedecký pracovník.

Absolvent Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Počas štúdia pôsobila ako pomocný vedecký pracovník v SAV.

Od rodu 2002 pôsobil na mnohých informačných projektoch na báze business aplikácií. Robil na projektoch integrovania rôznych externých systémov do business systémov hlavne na báze platformy SAP. Ďalej sa zaoberal spracovaním dát a následný ich reporting. Tu vznikla aj myšlienka prepojenia priamo automatizačných systémov priamo z high-level aplikáciami.

Je tiež spoluzakladateľom spoločnosti MERCHANT s.r.o. Vo spoločnosti navrhoval úspešné riešenia na viacerých veľkých IT projektoch v rámci celej Európskej únie.

 Mlynka Tomas

 

Tomáš Mlynka – Výskumný a vedecký pracovník.

Súčasťou spoločnosti MERCHANT, s.r.o. od roku 2013. Od začiatku svojho pôsobenia v spoločnosti sa stal významným členom interného riešiteľského tímu, ktorého hlavným cieľom bol plný rozvoj sekcie automatizácie a priemyselnej robotiky a riadenia. Do dnešného sa riešiteľsky spolupodieľal na niekoľkých desiatkach projektov v oblasti automatizácie a priemyselnej robotiky a riadenia.

 Molnar Karol

 

Ing. Karol MolnárPomocný pracovník výskumu.

Absolvent Materiálovotechnologickej Fakulty STU v Trnave.

Je špecialista hlavne na sieťové a komunikačné technológie ale pracovala ja na viacerých IT projektoch zaoberajúcimi sa webovou technológiou.   Mal na starosti zbieranie údajov z rôznych prístrojov (meracích, zdravotníckych, ...) a vytváral požadované výstupy pre business vrstvu. V súčasnosti pracuje aj ako IT architekt na viacerých projektoch.

 Vagovic Tomas

 

Ing. Tomáš VagovičPomocný pracovník výskumu.

Absolvent Materiálovotechnologickej Fakulty STU v Trnave.

Hneď po absolvovaní štúdia sa zapojil na projektoch v oblasti automatizácie aj IT. Podieľa na riešeniach integrácie s IT aplikáciami hlavne na platforme SAP ale aj komunikačný interface vo výrobnom automatizovanom prostredí.

 Dolana Michal

 

Bc. Michal Dolana – Diplomant

Študent Materiálovotechnologickej Fakulty STU v Trnave.

Počas štúdia pracuje na modeli autonómneho cyklu výroby v súlade s konceptom Industry 4.0 ako zadanie diplomovej práce.


Riešiteľský tím spoločnosti Beset, spol. s r. o.

 Korec Milan

Ing. Milan KorecVýskumný a vedecký pracovník.

Absolvent Fakulty elektrotechniky  a informatiky STU v Bratislave.

Diplomovú prácu spracoval na SAV v oblasti robotiky. Od roku 1998 pôsobil na mnohých projektoch doma a v zahraničí.

Pracoval na projektoch implementácie softvérových riešení podnikových ERP systémov ( Infor MAX+, SAP Business One ) hlavne v výrobných firmách so zameraním na strojárenstvo a elektrotechnika.

 Hunana Pavel

Ing. Pavel Hunana Výskumný a vedecký pracovník.

Absolvent Strojníckej a elektrotechnickej fakulty VŠDS v Žiline odboru Kybernetika v doprave a spojoch.

Od nástupu do spoločnosti ICL (predchodca spoločnosti Beset) pôsobil ako konzultant pri nasadzovaní ERP systémov hlavne na báze IS MAX.

Pracoval na integrovaní externých zariadení do ERP systémov (registračné pokladnice, čítačky čiarových kódov a pod.)

Podieľal sa na spracovaní business dát z ERP systémov a ich prezentáciu a následný reporting v BI systémoch na báze SAP Business Objects.

 Tvaroskova Zuzana

Ing. Zuzana Tvarošková – Výskumný a vedecký pracovník.

 

Absolventka Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 1999 pracuje v spoločnostiach poskytujúcich riešenia v oblasti podnikových informačných systémov. Pracuje na projektoch analýz podnikových procesov a projektoch implementácie ERP systémov. Tiež vedie školenia koncových užívateľov ERP systémov a zabezpečuje konzultačnú činnosť v rutinnej prevádzke zákazníkov.

 Kosper Peter

Ing. Peter KosperVýskumný a vedecký pracovník.

Absolvent Národohospodárskej Fakulty EU v Bratislave.

Pracuje na projektoch v oblasti IT. Podieľa sa na riešeniach integrácie IT aplikácií na platforme SAP v oblasti ERP a BI a na základe zozbierania vstupných údajov vytváral požadované výstupy a pre manažment.

 Baranovic Juraj

RNDr. Juraj BaranovičVýskumný a vedecký pracovník.

 

Absolvent Matematicko-fyzikálnej fakulty v Bratislave.

Pôsobil na viacerých projektoch v oblasti podnikových informačných systémov na tvorbe analýz a pracovných postupov. Zaoberal sa tiež spracovaním údajov so zameraním na datamining.

 Durmek Anton

RNDr. Anton Ďurmek – Výskumný a vedecký pracovník

 

Absolvent Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave.

Hneď po absolvovaní štúdia pôsobil na mnohých informačných projektoch na báze business aplikácií. Tiež sa zaoberal spracovaním a analýzou dát. Pracoval aj ako IT architekt a vývojár na viacerých projektoch.