Spoločnosť MERCHANT, s.r.o., Šaľa je podnikateľský subjekt, ktorý je na trhu od roku 2008. Jedná sa o spoločnosť s ručením obmedzeným. Forma vlastníctva spoločnosti je 100% privátna spoločnosť, pričom majiteľmi sú občania Slovenskej republiky.

Počas pôsobenia na slovenskom ako aj európskom trhu si spoločnosť vybudovala solídnu základňu odberateľov, pričom realizovala viac ako 300 komplexných projektov. Počet interných zamestnancov sa pohybuje od 8 do 20, v závislosti s fázami kľúčových projektov. Spoločnosť zároveň spolupracuje so širokou bázou externých dodávateľov, firiem a živnostníkov v rámci regiónu a segmentu svojho pôsobenia.

Produktové portfólio spoločnosti sú služby a produkty s vysokou pridanou hodnotou. Sektor uplatnenia produktov je prevažne výrobné prostredie a segment technológií podnikového riadenia a manažmentu.

Produktové portfólio

Realizačná oblasť produktového portfólia spoločnosti je situované prevažne do sektora informačných technológií a priemyselnej automatizácie. Primárne obsahuje produkty ako:

  • Developer house
produkt vývoja riešenie od fázy procesnej analýzy, cez funkcionálnu, technologickú špecifikáciu až po development zariadení a aplikácií, ako aj samotnú implementáciu
  • Technickú asistenciu
technický a technologický dohľad procesov od výroby až po logistiku
  • Konzultačná činnosť
odborné poradenstvo pre aplikované technológie, vypracovanie auditu infraštruktúry, cenových kalkulácií, analýz návratnosti i odborných odporúčaní
  • Edukačné služby
základné tréningy a špecializované workshopy
  • Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
prevažne sa jedná o aplikovaný výskum, t.j. adaptácia poznatkov a know-how od partnerských spoločností a inštitúcií a ich zosúladenie s potrebami praxe

Popis celkového trhu spoločnosti

Na trhu našej podnikateľskej aktivity sú mikro, malé, stredné i veľké spoločnosti ktoré si veľmi nerovnomerne delia trh. Trend v obore udávajú veľkí hráči ako Siemens, Beckhoff, Kuka, Fanuc, Motoman, ABB a strední a menší hráči sa snažia sekundovať vo vysokošpecializovaných aplikáciách a rýchlosti reakcie na dopyty menšieho rozsahu. Menšie firmy často znalostne kvalitne konkurujú väčším. Väčšinou zlyhávajú skôr kapacitne pri rozsiahlejších projektoch.

V prostredí hospodárskej aktivity spoločnosti je silná konkurencia vnútroodborová i celotechnologická. Trh sa vyznačuje silnou dynamikou rastu no s veľkým tlakom na zavádzanie inovácií vo veľmi krátkom čase. Všetky znalosti i celkové know-how má veľmi krátkodobé realizačné obdobie a je potrebná vysoká aktivita na udržanie si konkurenčnosti a efektivity. Rovnako, doba návratnosti technologických prostriedkov či už hardvérových či softvérových musí rešpektovať vysokú rýchlosť odvetvia. Odberateľská báza je stabilná a prevláda dopyt po overenej kvalite za primeraných cenových a dodávateľských podmienok. Gro odberateľov spoločnosti tvoria veľké spoločnosti s nadnárodnou orientáciou s aplikovaním medzinárodných štandardov a procesov.

Spoločnosť MERCHANT, s.r.o. je seriózny partner a zamestnávateľ v regióne. Má korektné vedenie všetkých agend týkajúcich sa ľudských zdrojov. Má kompletne uhradené všetky mzdové a odvodové povinnosti . Zamestnanci pri internom audite vyhodnotili svoj status k spoločnosti, ako nadpriemerne pozitívny. Počet zamestnancov v súčasnosti je 9 interných zamestnancov na hlavný pracovný pomer. Kapacitu ľudských zdrojov rozširuje ešte báza dohodárov a samostatne zárobkovo činných osôb kooperujúcich s našou spoločnosťou.

Budúci potenciál zvyšujú aj kooperácie s edukačno výchovnými inštitúciami ( stredné školy a univerzity ).